AGORA : ons vormingsaanbod : AGORA

Vorming

Als jong en dynamisch centrum is ons vormingsaanbod nog volop in ontwikkeling. Momenteel werken we aan een reeks voordrachten over psychotraumatologie.

Wij geven ook vorming op maat aan hulpverleners (huisartsen, psychologen, opvoeders, begeleiders) over mensen die lijden aan de gevolgen van traumatische gebeurtenissen in het nabije en verre verleden.

We werken ook aan het aanbod filmavonden, waarbij we aan de hand van het medium film verschillende psychologische problematieken zullen bespreken. Meer informatie over de films en wanneer de vertoning doorgaat, vindt u op onze blog.

 

 find your way: home - blog - therapie - vorming - medewerkers - contact - sitemap