AGORA : onze verschillende therapievormen : AGORA

Therapieën bij AGORA

Mensen die baat hebben bij een psychotherapie bevinden zich vaak in een beknelling; de vrije stroom tussen denken, voelen en handelen blokkeert. Dit kan o.a. leiden tot emotionele problemen (zoals agressie, angst, depressie, PTSS), identiteits- en hechtingsproblemen, persoonlijkheidsproblematieken, onverwerkte traumatische ervaringen, relatieproblemen.

In een eerste verkennend gesprek zal onderzocht worden in overleg met de cliënt of psychotherapie inderdaad aangewezen is. Dit kan ook reeds voorgaand via huisarts, CLB, CGGZ, PAAZ of andere van onze doorverwijzers.

Indien gewenst wordt de doorverwijzer op de hoogte gehouden. Waar nodig verwijzen we door naar gespecialiseerde diensten.

Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Een afspraak regelen kan via ons centraal telefoonnummer of via de email-adressen van onze medewerkers. U treft vaak ons antwoordapparaat. Gelieve dan een bericht in te spreken. U vindt al deze informatie onder "contact".

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie, waarvan wij er verschillende aanbieden in ons centrum:

Onze therapeuten die meerdere methoden beheersen gebruiken in een begeleiding die methode die het meest aansluit bij de hulpvraag en het probleem van de cliënt(en).find your way: home - blog - therapie - vorming - medewerkers - contact - sitemap